Opvolger Beursvloer bekend: Zeewolde Connected

ZeewoldeConnected_Logo_Groot

29-11-2016 De Beursvloer Zeewolde krijgt een opvolger: Zeewolde Connected. Een event voor profit- en non-profitorganisaties dat draait om innovatief handelen ten gunste van ons dorp. De eerste Zeewolde Connected vindt plaats in het voorjaar van 2017. Een memorabele spreker zal garant staan voor een inspirerende kick-off. En de deelnemers gaan absoluut geïnspireerd en met nieuwe contacten en acties naar huis.

Innovatief handelen
Vier edities lang heeft de Beursvloer Zeewolde allerlei partijen in ons dorp aan elkaar verbonden. Het succes bleek uit de vele matches die soms zelfs leidden tot een langdurige samenwerking. Een prachtig fundament om op voort te bouwen en een nieuwe dimensie toe te voegen aan de sterke pioniersgeest die Zeewolde zo kenmerkt. Ook bij Zeewolde Connected gaat het om de verbinding tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Nieuw is dat Zeewolde Connected profit- en non-profitorganisaties uitdaagt om innovatief te handelen met als doel lokale, economisch-maatschappelijke knelpunten op te lossen. Welke knelpunten?

Op onze oproep zijn al diverse kwesties aangemeld. Denk aan:

  • de slechte bereikbaarheid van en in ons dorp;
  • de onzichtbaarheid van onze instellingen, organisaties en bedrijven;
  • het onaangeboorde potentieel en talent;
  • het tekort aan technici;
  • de mismatch tussen wat mensen nu kunnen bieden en wat de veranderende arbeidsmarkt vraagt.

En nog veel meer!

Enorme boost
Ieder heeft er baat bij als bepaalde kwesties worden aangepakt (of als op z’n minst een aanzet voor een oplossing wordt gedaan). Het zal ons dorp een enorme boost geven, waarvan iedereen op den duur profiteert. Wilt u hier ook aan bijdragen? Graag! Meer informatie over het programma en deelname vindt u straks op de nieuwe website van Zeewolde Connected. Houd daarvoor voorlopig de website van Beursvloer Zeewolde, onze Facebook-pagina en nieuwsbrief in de gaten. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Geef u dan nu meteen op via m.devries@welzijnzeewolde.nl.

Zeewolde Connected. Innovatief handelen voor profit- en non-profit.

Volgende Beursvloer Zeewolde?

016 webversie Ons Stekkie

15-02-2016 Wanneer de volgende Beursvloer Zeewolde precies gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Zoals het zich laat aanzien zal deze georganiseerd worden ergens in het voorjaar 2017. Mogelijk in een iets aangepaste vorm. Houd deze website en de berichtgeving in de lokale media in de gaten!

Van match naar duurzaam partnerschap

20150129_210626 webversie

07-04-2015 Dinsdag 6 april werd de verdiepingsworkshop aangeboden aan organisaties die deelnamen aan de Beursvloer in Zeewolde in maart jl. Het was voor het eerst dat deze workshop in Zeewolde werd aangeboden, in vervolg op de Beursvloer.

Centraal in het eerste deel van het programma stonden de ervaringen van de deelnemers en de matches die gesloten waren. Interessant was de inbreng van lokale ondernemer Manny Moerman van MaMo Teksteffect, expert in communicatie en ondernemen. In dialoog tusen organisaties en ondernemer werd nog eens extra duidelijk hoe belangrijk communicatie en zorgvuldig omgaan met relaties is. Manny Moerman benadrukte: “Een relatie begint met geven.”

In het tweede deel van de workshop gingen deelnemers aan de slag met tegenprestaties. De wederkerigheid in contacten en relaties bleek belangrijk. Zeven essentiële ingediënten kwamen aan bod om van een match tot duurzame partnerschappen te komen.

Deze interessante en nieuwe workshop werd door de deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 8,3. De workshop werd aangeboden door de gemeente Zeewolde en Rabobank Flevoland.
Drs. Esther Schoustra van Alianza Maatschappelijk Ondernemen verzorgde de workshop.
De organisatie was in handen van Steunpunt Zeewolde/stichting Wolderwelzijn.

 

 

Beursvloer 2015 opnieuw succesvol

Blauwe hoek webversie

06-03-2015 Donderdag 5 maart vond voor de vierde keer de Beursvloer in Zeewolde plaats. Vertegenwoordigers van 75 bedrijven en ruim 60 maatschappelijke organisaties troffen elkaar in Open Haven.

Er werden contacten gelegd en vooral veel matches gesloten.
De 163 matches werden de notaris Van der Valk bekrachtigd.

Accountant Kappenberg berekende dat de matches samen een waarde vertegenwoordigen van tenminste 98.548,- euro.
Mooi resultaat maar belangrijker is eigenlijk nog de positieve impact die dit evenement met zich meebrengt.
Vooral na de Beursvloer weten partijen elkaar beter te vinden.

Het team dat de Beursvloer organiseerde bedankt iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd en wenst iedereen veel succes en plezier bij de uitvoering van hun match(es)!